تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
1381 
حسابداری 
هنرستان حرفه‌ای سینا 
0.00 
فوق دیپلم 
1384 
حسابداری 
دانشکده فنی مشهد 
0.00 
فوق لیسانس 
1393 
فلسفه هنر 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
19.32 
دکترا 
 
حکمت هنر دینی 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
0.00 
سطح 1 
1388 
 
 
0.00 
سطح 2 
1390 
 
 
0.00 
سطح 3 
1392 
 
 
0.00 
خارج