تحلیل آموزه‌های ساتیا سای‌بابا
48 بازدید
محل نشر: روزنامه وطن امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ساتیا سای‌بابا، یکی از مدعیان خداگونگی تجسم خداوند (اوتار) بود. هر چند او 2 ‌ماه پیش مرد اما بسیاری از رسانه‌های طرفدار عرفان‌های کاذب همچنان از او به عنوان یک اوتار نام می‌برند و حتی برخی از جریان‌های عرفان‌طلب و منحرف اندیشه‌های او را در قالب پاورقی، گفتار و نوشتارهای پندآموز! تبلیغ می‌کنند! از این رو تحلیل و بررسی سای‌بابا و اندیشه‌های او در چند بخش قابل پیگیری است.