درآمدی بر جنبش‌های نوپدید دینی
46 بازدید
محل نشر: روزنامه وطن امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دوره‌ای که تهاجم فرهنگی و تاثیر فرهنگ غرب، انسان امروزی را دائم به گرایش‌های شیطانی و ضدانسانی وسوسه و دعوت می‌کند و ذهن او را از توجه به‌ ماورا بازمی‌دارد، طرح مباحث عرفانی در جهت بازشناسی سوال‌های اساسی اعتقادی می‌تواند انسان‌هایی که راه خود را گم کرده‌اند، به صراط مستقیم هدایت کند و ‌آنها را به افق‌های وسیع‌تر و روشن‌تری سوق دهد. این تفهیم و تفهم امکان‌پذیر نیست مگر با درک آموزه‌های قطعی عرفانی و اشارات عارفان راستین‌ از یکسو و از سوی دیگر شناسایی و شناساندن عرفان‌های دروغین وارداتی که امروز در انحراف افراد مختلف جامعه به‌گونه‌ جدی اثر دارند. در این میان، شیطان‌پرستی نحله‌ای نوظهور است که از این معادله استثنا نیست. این نحله، با گسترشی روزافزون همراه با فِرَق باطل دیگر، سعی در از میان بردن معارف الهی و جایگزین کردن افکار و عقاید باطل و سخیف در میان افراد جامعه بویژه جوانان دارند. در این نوشتار برآنیم تا به شناخت و بررسی اجمالی این فرقه بپردازیم.