پیدایش قوم یهود
46 بازدید
محل نشر: روزنامه وطن امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عبرانیان (یهودیان) مانند اعراب و آشوریان، از نژاد سامی هستند. عبرانیان در آغاز قومی صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در زمان‏ حضرت یوسف(ع) بود. هنگامی که حضرت موسی(ع)آنها را از دست فرعون نجات داد، مجبور شدند مدت 40سال در صحرای سینا بمانند ولی پس از آن پیوسته در شهرها بسر می‏بردند و تمدنی را پایه‏گذاری کردند که میراث قوم یهود شد. مسیحیت نیز زاییده‏ همین تمدن است. یهود (مانند اسلام و مسیحیت) از آغاز بر توحید استوار شده است و همه انبیای‏ یهود، از حضرت موسی(ع) تا انبیای پرشمار بعدی، با شرک مبارزه کرده‏اند. پس از حضرت موسی(ع)، حضرت یوشع بن نون(ع) به امر خدا به رهبری قوم‏ برخاست. وی از رود اردن گذشت و بلاد کنعان و حدود آن را فتح کرد. پس از حضرت یوشع(ع) مردان بزرگی در بنی‏اسرائیل به رهبری مردم اشتغال داشتند که داوران بنی‌اسرائیل نامیده می‏شوند. آخرین داور بنی‌اسرائیل حضرت سموئیل(ع) 2 پسر داشت که شایستگی رهبری‏ قوم را نداشتند.