مقایسة مدل داوری اخلاقی آثار هنری از منظر نوئل کرول و بریس گات
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی