شناخت و بررسی شیطان‌پرستی
60 بازدید
ناشر: ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90851-8-7
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 15
زبان : فارسی
در دوره‌ای که تهاجم فرهنگی و تأثیر فرهنگ غرب، انسان امروزی را دائم به گرایش‌های شیطانی و ضد انسانی وسوسه و دعوت می‌کند و ذهن وی را از توجه به‌ ماوراء بازمی‌دارد، طرح مباحث عرفانی در جهت بازشناسی سؤال‌های اساسی اعتقادی می‌تواند انسان‌هایی که راه خود را گم کرده‌اند، به صراط مستقیم هدایت کند و او را به افق‌های وسیع‌تر و روشن‌تری سوق دهد. این تفهیم و تفهم امکان‌پذیر نیست؛ مگر با درک آموزه‌های قطعی عرفانی و اشارات عارفان راستین‌مسلک از یک‌سو و از سوی دیگر شناسایی و شناساندن عرفان‌های دروغین وارداتی که امروزه در انحراف افراد مختلف جامعه به‌گونۀ جدی اثر دارند. در این میان، «شیطان‌پرستی» نحله‌ای نوظهور است که از این معادله استثنا نیست. این نحله، با گسترشی روزافزون همراه با فِرَق باطل دیگر، سعی در از میان بردن معارف الهی و جایگزین ساختن افکار و عقاید باطل و سخیف در میان افراد جامعه به ویژه جوانان دارد. کتاب پیش رو در پنج فصل «چیستی شیطان‌پرستی»، «پیدایش شیطان‌پرستی»، «ایدئولوژی در شیطان‌پرستی»، «نمودهای شیطان‌پرستی» و «شیطان‌پرستی در ایران» به بررسی، شناخت و نقد این فرقه می‌پردازد.