آخرالزمان و آینده گرایی سینمایی؛ بررسی و تحلیل بیش از پانصد فیلم
56 بازدید
ناشر: ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-5551-600-40-2
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
موضوع «آخرالزمان» و مسئلة «پایان جهان»، امری است که از دیرباز یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی انسان بوده است. اندیشمندان فراوانی نظریات و پژوهش‌های خود را پیرامون آیندة جهان تحت عنوان «آینده‌گرایی» مطرح کرده‌اند. رسانه‌های تصویری به‌ویژه سینما، یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای انعکاس نگرش پیرامون نشانه‌های آخرالزمان، چگونگی پایان جهان و منجی موعود است. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل صدها فیلم سینمایی و تلویزیونی، نگرش آخرالزمانی موجود در این فیلم‌ها را به نقد می‌کشد.