دین و سینما، آموزه های اخلاقی و ارزشی؛ بررسی و تحلیل بیش از سیصد فیلم
44 بازدید
ناشر: ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5551-42-6
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
علوم «اخلاق» و «فقه» دو حوزه‌ای هستند که برای پاسخ به دو ساحت «گرایش» و «رفتار» انسان از جانب دین بیان شده‌اند. باید و نبایدها در این دو حوزه، رابطة مستقیمی با ایدئولوژی و جهان‌بینی انسان دارد. یکی از جایگاه‌های سنجش چگونگی گرایش‌ها و رفتارهای انسان، فیلم‌ها است. استخراج مضمون فیلم‌ها در این دو حوزه، خاستگاه اندیشة سازندگان و مفهوم انتقالی به مخاطبان را نمایان می‌سازد. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل صدها فیلم سینمایی و تلویزیونی، مضامین مرتبط با حوزة گرایش‌ها و رفتارهای انسان را به نقد می‌کشد.