دین و سینما، گزاره های اعتقادی؛ بررسی و تحلیل بیش از سیصد فیلم
45 بازدید
ناشر: ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5551-41-9
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از ساحت‌های انسان حوزة «بینش» او است که معادل آن در علوم دینی، «کلام» یا «اعتقادات» است. این حوزه به صورت گسترده در رسانه‌های تصویری دیده می‌شود و مسائل اعتقادی همچون اثبات خدا، صفات خدا، معاد، فرشتگان، شیاطین و... دست‌مایة آثار سینمایی و تلویزیونی قرار می‌گیرد. هر فیلم به مثابة یک اندیشه، مسئله‌ای اعتقادی را تبیین یا تخریب می‌کند. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل صدها فیلم سینمایی و تلویزیونی، نگرش اعتقادی موجود در این فیلم‌ها را به نقد می‌کشد.