سینمای سیاسی، سیاست سینمایی؛ بررسی و تحلیل بیش از پانصد فیلم
47 بازدید
ناشر: ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5551-42-6
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از قدرت‌مندترین ابزار در حوزة مسائل سیاسی، استفاده از سینما است. سینمای سیاسی با طرح و نقد ایدئولوژی‌های سیاسی و شیوه‌های حکومت، بخشی از پازل کشمکش‌های سیاسی در زمینة «برخورد تمدن‌ها» را سامان می‌بخشد. هر جریان سیاسی که بهرة بیشتری از صنعت سینما دارد، به همان میزان توانایی تاثیر بیشتری در نگرش عمومی خواهد داشت. مسئلة «قدرت نرم» و گذر از دوران «قدرت نظامی»، اندیشمندان حوزة سیاست را به تامل دقیق‌تری در زمینة سینما وا می‌دارد. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل صدها فیلم سینمایی و تلویزیونی، مضامین مرتبط با حوزة سیاست را به نقد می‌کشد.